Deniz Esin - Müşteri Direktörü - Halkla İlişkiler

Marjinal Porter Novelli Müşteri Direktörü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım okudu.